Portada > Lloguer de maquinària > Maquinària diversa

Maquinària diversa

  • -Tubs de runes.

  • -Muntacàrregues 300 kg.

  • -Transpalets.

  • -Generadors d'aire calentmonofàsic i Trifàsic.

  • -Calefactors aire calent de gasoil

  • -Aspiradors d'aigua / polsprofessionals