Portada

Portada

LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ AMB OSENSE OPERARI. Obres civils, obres públiques, particulars,...

LLOGUER DE GRUPS ELECTRÒGENS TRANSPORTABLES I ESTÀTICS. Construcció, obrespúbliques, indústria i esdeveniments.

TREBALLS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DEMOLICIONS TÈCNIQUES.

PERFORACIONS DE TREPANTS AMB DIAMANT AMB OPERARI ESPECIALITZAT.

TALL DE FORMIGÓ AMB FIL, DISC I MOTOSERRA AMB DIAMANT.